2023. gada 27. septembrī plkst. 16.30 notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Daira Vēvere. Darba temats „Dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās sistēmas dinamika”

Recenzenti:  
Profesore, Dr.habil.philol. Ina Druviete, Latvijas Universitāte 
Asoc. profesore, Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitāte 
Profesore, Dr.habil.hum.  Dalia Kiseliūnaitė, Klaipēdas Universitāte (Lietuva)    


Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.