2022. gada 25. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē Jolanta Upīte aizstāvēs promocijas darbu "Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intracerebrālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi Alcheimera slimības peļu modeļos" zinātņu doktora grāda ieguvei medicīnas un veselības zinātnēs.

Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU Zinātņu mājas 401. auditorijā (Jelgavas iela 3).

Darba vadītāji: LU MF profesore Dr.med. Baiba Jansone, Oslo Universitātes profesors Dr.med. Jenss Panke (Jens Pahnke) (Norvēģija).
Recenzenti:
Prof. Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, Latvijas Universitāte,
Dr.med. Līga Zvejniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
Prof. MD, PhD. Moica Kržana (Mojca Kržan), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija).

Par promocijas darbu