Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā nupat iznākusi profesora Valda Segliņa zinātniskā monogrāfija “Senās Ēģiptes sabiedrība. Matu kārtojums un parūkas”. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 21. februārī plkst. 16.00 Latvijas Universitātē (Raiņa bulvārī 19, 2. stāvā, LU Bibliotēkas Klusajā lasītavā). Tajos ilggadējs politisko procesu komentētājs un Latvijas Universitātes žurnāla “Alma Mater” galvenais redaktors Māris Zanders iztaujās autoru Valdi Segliņu.

Monogrāfija veltīta Senajai Ēģiptei, kur multikulturālā sabiedrībā kopš aizvēstures sakņojas tradīcija valkāt parūkas un galvassegas. To izcelsme nav viennozīmīga, un šā senākā posma līdz šim zināmais kultūrvēsturiskais konteksts tiek plašāk apskatīts, jo tas veido pamatu turpmākām tradīcijām un netiešām atsaucēm uz mītisko senatni. Vēsturiskajā posmā dominē nepārprotama ēģiptiešu tēlu depersonifikācija, kas attiecas uz propagandas nolūkos izstrādātiem dievu un valdnieku tēliem, kā arī visai vienādotiem pārējo ēģiptiešu tēliem. Minētais attiecas arī uz šiem tēliem atbilstošu matu kārtojumu, parūkām un galvassegām. Tomēr, izvērtējot parūku veidus un stilu saistībā ar to nēsātāju sociālo statusu un vietu sabiedrībā vēsturiskā griezumā, ir iespējams saskatīt vairākas sabiedrības attīstības tendences, kas bieži ir maskētas ar kanoniskām prasībām. 

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus visizdevīgāk iegādāties LU Akadēmiskā apgāda telpās Aspazijas bulvārī 5˗132, iepriekš sazinoties ar Intu Sakalovsku (tālr. 67034889, 29333919, inta.sakalovska@lu.lvapgads@lu.lv).

Laipni lūgti arī jaunajā Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda e-veikalā: https://gramatas.lu.lv/ .