Uzlabojot Latvijas Universitātes (LU) Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” infrastruktūru un piemērojot universālā dizaina principus, realizēts projekts “Visiem pieejamas atpūtas vietas izveide LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte””. 

14. novembrī plkst. 13.00 notiks vides labiekārtošanas projekta rezultātu atklāšanas pasākums.

Projekts “Visiem pieejamas atpūtas vietas izveide LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”” īstenots ar Eiropas Savienības (ES) programmā LEADER un Pierīgas Partnerības izsludinātajā projektu konkursā gūto atbalstu. Tā ietvaros tika aizsākta universālā dizaina principu piemērošana audzētavas infrastruktūrā – RSeIA “Babīte” teritorijā tika labiekārtots atpūtas laukums un divi uz to vedošie pastaigu celiņi, nodrošinot brīvu un drošu pārvietošanos, kā arī iespēju aktīvi piedalīties RSeIA “Babīte” organizētajos izzinošajos un izklaides pasākumos un baudīt atpūtu visām parka apmeklētāju grupām, tostarp senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti (t. sk. ar kustību, redzes, garīga rakstura traucējumiem) un ģimenēm ar maziem bērniem. Papildus droša un stabila zemes seguma izveidei atpūtas laukumā, tajā tika uzstādīti arī visiem piemēroti atpūtas soli un galdi.