Latvijas Universitātes  Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes ziemas izlaidums notiks 8. februārī plkst. 16.00 Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19.  
Fakultāti šoziem absolvēs 87 jaunie speciālisti, no tiem rektora atzinības rakstu par noslēguma darba izstrādi saņems deviņi fakultātes beidzēji.