27. martā notiks Latvijas Universitātes (LU) Produktivitātes zinātniskā institūta “LU domnīca LV PEAK” organizētā LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Veiksmīga enerģētikas transformācija: Plaisa starp ambīcijām un rīcību”, kas tapusi sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Sekcijas ietvaros tiks prezentēta recenzēta monogrāfija angļu valodā – "Ceļā uz klimata neitralitāti: Ekonomiskā ietekme, iespējas un riski" (Towards Climate Neutrality: Economic Impacts, Opportunities and Risks).

Konferences sekcija, kas 27. martā plkst. 14.00 notiks Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, būs veltīta enerģētikas pārejas procesu un to izaicinājumu apspriešanai, kā arī monogrāfijas prezentācijai. Pasākumam būs hibrīda formāts, ar iespēju to apmeklēt klātienē vai pieslēgties attālināti. Tas būs skatāms LU interneta mājaslapā un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kā arī LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Facebook lapā.

Sekcijai izvēlētais temats pašlaik ir īpaši nozīmīgs un vērsts uz gudras un tālredzīgas nacionālās un Eiropas politikas veidošanu enerģētikas jautājumos, tāpēc pasākumu atklās klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, kā arī sekcijā uzstāsies Eiropas Komisijas izpildviceprezidents Valdis Dombrovskis.

Sekcijas programma 

Monogrāfija "Ceļā uz klimata neitralitāti: Ekonomiskā ietekme, iespējas un riski" (Towards Climate Neutrality: Economic Impacts, Opportunities and Risks) ir starpdisciplinārs pētījums, kura tapšanā piedalījās vairāku valstu pētnieki. Tā ietver visaptverošu enerģētikas ekspertu grupas no septiņām valstīm pētījumu par enerģētikas pārejas procesu uz klimata neitralitāti un tā izaicinājumiem, izvērtējot gan globālās tendences trīs enerģētikas trilemmas dimensijās – ilgtspēja, pieejamība un drošums, gan atspoguļojot dažādu valstu konkrētus piemērus enerģētikas pārejas instrumentu ieviešanā. Monogrāfijai ir ne tikai zinātniski nozīmīga, bet tā ietver ceļakarti un konkrētas rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem.

Grāmata tapusi LV PEAK zinātniskā projekta “Klimata mērķu ekonomiskās ietekmes modelēšana un analīze” ietvaros, kas tiek īstenots pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma.