2024. gada 8. februārī plkst. 14.00

LU Zinātņu mājas konferenču zālē “Alfa” (Jelgavas iela 3, Rīgā)

Dalībnieki: IZM, LU, LPS, pašvaldību vadītāji, Izglītības pārvalžu vadītāji un  izglītības iestāžu vadītāji.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Latvijas Universitātes (LU) vadība un mācībspēki diskusiju cikla noslēgumā tiksies ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, pašvaldību, izglītības pārvalžu un iestāžu vadītājiem, kā arī darba devēju organizāciju pārstāvjiem par turpmākās rīcības plānu un uzdevumiem, lai pilnveidotu izglītības speciālistu sagatavošanu un profesionālo tālākizglītību.

Noslēdzošajā diskusijā LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā izglītības eksperti Mārīte Seile, Elīna Gaile-Sarkane un Edgars Plētiens, kā arī darba devēju pārstāvji Juris Binde un Jānis Endziņš nozares ministres Andas Čakšas vadībā spriedīs par to, kas jāmaina pedagoģijas studiju saturā, lai skolotāju kvalifikācija atbilstu ne vien šodienas, bet arī nākamo desmitgažu prasībām.

LU pārstāvji – Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela, vadošā pētniece profesore Baiba Martinsone un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas pētnieks Ģirts Zāģeris – iepazīstinās ar Universitātē uzsāktajiem un plānotajiem procesiem, lai pedagogu studijām piesaistītu vairāk interesentus un pilnveidotu pedagogu sagatavošanas kvalitāti.