Kādi pētījumi un nozīmīgas viedo materiālu, fotonikas un sabiedrības veselības inovācijas top ar valsts atbalstu, kāda būs to loma ekonomiskajā izaugsmē, ko industrija sagaida no zinātnes un kāds valsts atbalsts ir nepieciešams, lai zinātniskās inovācijas nonāktu tirgū? Par šiem un citiem būtiskiem jautājumiem 8. novembrī konferencē "Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna" diskutēs politikas veidotāji, zinātnieki un vairāku nozaru industriju vadošie eksperti.

Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par inovāciju attīstību, izmantojot Valsts pētījumu programmas (VPP) finansējumu apvienojumā ar citiem atbalsta mehānismiem, kā arī iepazīstināt ar Ekonomikas ministrijas izveidotā Inovāciju fonda nozaru pētniecības programmas VPP Inovāciju fonda projektiem "Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma" (MOTE) un "Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā" (BioMedPharm), ko īsteno Latvijas vadošās universitātes un pētniecības institūti.
Informējot par Latvijā topošām nozīmīgām inovācijām, konferences rīkotāji cer arī iedvesmot jaunāko paaudzi apgūt STEM un nākotnē ar to saistīt savu karjeru.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS