Rakstu krājums “Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas” ir trešais izdevums grāmatu sērijā phronesis (gudrība), praxis (darbība), paideia (izglītība), kuru, balstoties uz ikgadējajiem Latvijas Universitātes (LU) Starptautisko zinātnisko konferenču sēžu materiāliem, publicēšanai gatavo LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. Šoreiz filosofu, filologu un bibliotekāru kopīgs pētījums par personībām bibliotēkās, viņu veidotajām bibliotēkām, un fragmentiem. 

Rakstu krājuma “Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas” pirmajā daļā ir publicēti pētījumi, kuri tika lasīti 2021. gada 7. oktobra konferencē “Bibliotēka un personība”. Otrajā daļā ir publicēti pētījumi, par kuriem tika runāts 2022. gada 17. maija konferencē “Fragmentu pasaule”.

Savās pārdomās dalās zinātņu doktori: Raivis Bičevskis, Rihards Kūlis, Linda Gediņa, Venta Kocere, Jana Dreimane, Beata Paškevica, Inta Līsmane, Velga Vēvere, Ineta Kivle; doktorantūras studente Anna Auzāne; mākslas maģistri Ilze Garda un Daina Šulca.

Starpdisciplinārie pētījumi aicina meklēt vienojošu saikni starp līdz šim kopā neskatītiem konceptiem. Jau Sokrats mācīja: “Es zinu, ka nekā nezinu”, bet patiesībā aicināja spēju  arvien no jauna vērot un zināt lietas. Šajā grāmatā katrs raksts ir atšķirīgs gan pēc stila un formas, gan teorētiskās pieejas, bet tie visi ir kāda veseluma daļa. Autori uz personību, fragmentu un bibliotēku galvenokārt skatās Eiropas un pasaules kontekstā, mēģinot vienot grāmatniecību, lasīšanu, fragmentus un bibliotēkas ar filosofiju, kultūras vēsturi un cilvēka izpratni vairāku gadsimtu griezumā.  

Grāmatas “Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas” atvēršana notiks 28. septembrī Latvijas Universitātē, Kalpaka bulvārī 4, plkst. 16.00.

Uz tikšanos!