Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs organizē starpdisciplināru konferenci “Fragmentu pasaule”. Konference notiek Rīgā, Latvijas Universitātē, Kalpaka bulvārī 4, 2022. gada 17. maijā, sākums plkst. 10.00.

Dalību konferencē lūdzam reģistrēt līdz 2022. gada 12. maijam, rakstot uz e-pastu ineta.kivle@lu.lv

Konferences programma