No 2023. gada 7. līdz 9. novembrim Latvijas Universitātē (LU) notiks FIT FORTHEM projekta noslēguma konference, kurā komanda noslēgs darbu piecās intervences jomās – internacionalizācijā, pētniecībā, atvērtajā zinātnē, kopradē ar ārējām ieinteresētajām pusēm, zinātnes komunikācijā un cilvēkkapitālā — un piedāvās rezultātus, kurus FORTHEM partneri varēs pielāgot un paplašināt nākotnē.

Viens no svarīgākajiem notikumiem būs jaunās FIT FORTHEM digitālās platformas atklāšana, kas ļauj pētniekiem un projektu vadītājiem meklēt partnerus un nodrošina viņiem virtuālu piekļuvi atlasītajiem resursiem, tostarp retajiem un unikāliem kultūras mantojuma objektiem FORTHEM partneruniversitātēs.  

Tiks prezentēti arī citi FIT FORTHEM rezultāti, kuru mērķis ir tuvināt zinātnes, biznesa, administrācijas un pilsoniskās sabiedrības dalībniekus saskaņā ar četrkāršās spirāles inovācijas koncepciju. 

FIT FORTHEM komanda izmantos projekta noslēguma sanāksmi un konferenci Rīgā, lai pārdomātu institucionālās pārveides apjomu un mērogu, ko kopš 2021. gada ir nodrošinājušas projekta darbības katrā saņēmējorganizācijā, un to, kā to varētu īstenot jaunie partneri. FORTHEM alianse, universitāšu rektori un prezidenti, kas ir iesaistīti pētniecībā un inovācijā, kā arī ārējo un iekšējo konsultatīvo padomju locekļi, FORTHEM politikas darbinieki un misiju padomes vadītāji pulcēsies, lai apspriestu konkrētu pārveides moduļu institucionālo ietekmi un novērtētu koordinācijas un atbalsta darbību potenciālu. 

Turklāt deviņi FORTHEM partneri apspriedīs pētniecības un inovācijas prioritāšu turpmāku saskaņošanu attiecībā uz finansēšanas stratēģijām, kā arī karjeras un apmācības atbalstu agrīnās stadijas pētniekiem — ar galveno mērķi nākotnē veicināt jaunus kopīgus pētniecības un inovācijas projektus.