22. martā LU Lielajā aula (Raiņa bulvāris 19, Rīga)

Foruma mērķis ir veidot saturiski kvalitatīvu un izzinošu diskusiju Latvijas sabiedrībā par hospisa aprūpes jautājumiem un problēmām. Forumā plānots izcelt sociāli mazaizsargātu un augstam diskriminācijas riskam pakļautu personu – hospisa pacientu, intereses un vajadzības, akcentējot cilvēktiesību aspektus, kā arī diskutēt par hospisa pacientam nepieciešamajiem pakalpojumiem, problēmām to ieviešanā, ārvalstu pieredzi.

Forumā uzaicināto personu ziņojumi aptvers plašu ar hospisa aprūpi saistītu jautājumu loku, apvienojot forumā viedokļa līderus, sabiedrībā zināmus cilvēkus, ar hospisa aprūpes jomu saistītus speciālistus no Latvijas un citām valstīm, lai veidotu sabiedrības, politiķu un ierēdņu izpratni par pasaules labākajai pieredzei atbilstošu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā.

Programma

Ierašanās no plkst. 10.00, kafija, tēja

10.30–10.45 Pasākuma atklāšana – Ilze Zosule, Nodibinājuma “Hospiss LV” līdzdibinātāja, Edijs Bošs – moderators

10.45–10.50

Foruma atklāšanas uzruna

Andra Levite, Valsts

prezidenta dzīvesbiedre

10.50–11.10

Foruma atklāšanas uzruna

Miriam Vella, Maltas Republikas prezidenta

dzīvesbiedre

11.10 –10.25

Foruma atlklāšanas uzruna

Prof. Valdis Segliņš,

Latvijas Universitātes

prorektors

10.25–10.35

Pieredzes stāsts. Mana mamma mira hospisa aprūpē

Iveta Keiša

11.35–11.55

Cilvēka cieņas kā konstitucionālas vērtības iedzīvināšana Latvijā

Prof. Sanita Osipova,

Latvijas Universitāte

11.55–12.10

Medicīnas tiesību aspekti

Dr.iur.cand. Laura Kadile

12.10–12.25

Mirstoša cilvēka aprūpe

Dr. Vilnis Sosārs, RAKUS Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs

12.25–12.40

Veselības, sociālās un garīgās aprūpes krustpunkti

Dr.theol. Linards Rozentāls, Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas

sertifiicēts kapelāns

12.40–12.55

Par nāvi un miršanu

Dr. Ilze Aizsilniece,

Latvijas Ārstu biedrības

prezidente

12.55–13.05

Kāpēc NMPD nav alternatīva

Liene Cipule, NMPD direktore

13.05–13.45

Paneļdiskusija

13.45–14.00

Strukturālā ļaunuma cēloņi un risinājumi

Indulis Paičs, teologs

14.00–14.05

Kopsavilkums un pateicības

Ilze Zosule, Hospiss LV

Pusdienas, kafija, tēja