Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) 23. augustā LU Akadēmiskajā centrā organizē skolotāju metodiski praktisko konferenci „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”. Lai efektīvi sagatavotos jaunajam mācību gadam, gūtu idejas un praktiskus piemērus radošam darbam klasē, uzzinātu par aktuālāko dabaszinātņu izglītībā un politikā, konference uz domapmaiņu aicina skolotājus, izglītības politikas veidotājus, augstskolu mācībspēkus, izglītības uzņēmumus un citus interesentus. Dalību konferencei LU SIIC mājaslapā iespējams reģistrēt līdz 19. augustam.

Vairāk informācijas