Aivara Strangas monogrāfijas “Latvijas ebreji revolūciju un Neatkarības kara laikā: 1917–1920” atvēršanas svētki notiks Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 2. stāvā) 2023. gada 19. septembrī plkst. 15:00. Pasākumu organizē fonds "Uniting" un Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs. 

“Ar šo monogrāfiju lasītāja rīcībā autors ir nodevis detalizētas jaunas zināšanas, atklājis interesantus, aizraujošus, līdz šim nezināmus notikumus, personības un stāstus. Faktoloģiski blīvo zinātnisko interpretāciju par Latvijas ebreju politisko vēsturi Latvijas valsts tapšanai nozīmīgajā posmā A. Stranga ir balstījis rūpīgi veiktā vēstures avotu analīzē, iztirzājot gan latviešu un krievu periodiku, gan publicētos dokumentus un vēstures literatūru,” atzīst monogrāfijas recenzente LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. hist. Ineta Lipša.