LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Konflikti un sadarbība vēsturē".

LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2023. gada 30. un 31. martā organizē sekciju “Konflikti un sadarbība vēsturē”. Tā notiks Rūpniecības ielā 10, Rīgā.

Jebkura reģiona vēsture atspoguļo tajā dzīvojušo cilvēku dažādo uzskatu, vajadzību un tradīciju saskaršanos un mijiedarbību. Satiekoties nesamierināmi dažādiem viedokļiem, šī saskaršanās izpaužas konfliktu veidā. Līdzīgi uzskati un mērķi savukārt veicina risinājumu meklējumus sadarbības ceļā.

Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā konferencē LU Latvijas vēstures institūta rīkotajā sekcijā “Konflikti un sadarbība vēsturē” pievērsīsimies indivīdu, cilvēku grupu, tautu un valstu savstarpējo attiecību dinamikai un tās ietekmei uz vēstures gaitu laika posmā no viduslaikiem laikiem līdz 1980. gadiem.

Konferences programma.