Bioloģijas fakultāte

Asociētā profesore Dr. biol. Līga Ozoliņa-Molla
Tālr.: 67033920
e-pasts: liga.ozolina-molla@lu.lv

 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Nora Batraga
e-pasts: nora.batraga@lu.lv 

 

Datorikas fakultāte

Profesore Zane Bičevska
Tālr.: 67034490
e-pasts: zane.bicevska@lu.lv

 

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Fizikas nodaļa
Doc. Imants Kaldre
Tālr.: 67033768
e-pasts: imants.kaldre@lu.lv 

Matemātikas nodaļa
Docente Olga Grigorenko
e-pasts: olga.grigorenko@lu.lv

Optometrijas nodaļa

Dace Rutkovska
e-pasts: dace.rutkovska@lu.lv

 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

profesore Dr. geogr. Zaiga Krišjāne
e-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv

 

Humanitāro zinātņu fakultāte

Margarita Spirida
Tālr.: 67034918
E-pasts: margarita.spirida@lu

 

Juridiskā fakultāte

Aleksandra Kjakste
e-pasts: aleksandra.kjakste@lu.lv

 

Ķīmijas fakultāte

Asociētā profesore Anda Prikšāne
e-pasts: anda.priksane@lu.lv

 

Medicīnas fakultāte

Ivars Pēkainis
e-pasts: ivars.pekainis@lu.lv  

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Alise Oļesika
Tālr.: 67034846
e-pasts: alise.olesika@lu.lv

 

Sociālo zinātņu fakultāte

Aleksandra Kjakste
e-pasts: aleksandra.kjakste@lu.lv 

 

Teoloģijas fakultāte

Ģirts Rozners
Tālr.: 67034441
e-pasts: girts.rozners@lu.lv 

 

Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēstures un arheoloģijas nodaļa, Filozofijas un ētikas nodaļa
Ginta Ieva Bikše
e-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv