Bioloģijas fakultāte

Asociētā profesore Dr. biol. Līga Ozoliņa-Molla
Tālr.: 67033920
e-pasts: liga.ozolina-molla@lu.lv

 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Agne Ellere
Tālr.: 67034942
e-pasts: agne.ellere@lu.lv 

 

Datorikas fakultāte

Asociētā profesore Zane Bičevska
Tālr.: 67034490
e-pasts: zane.bicevska@lu.lv

 

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Fizikas nodaļa
Doc. Imants Kaldre
Tālr.: 67033768
e-pasts: imants.kaldre@lu.lv 

Matemātikas nodaļa
Docente Olga Grigorenko
e-pasts: olga.grigorenko@lu.lv

Optometrijas nodaļa

Dace Rutkovska
e-pasts: dace.rutkovska@lu.lv

 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

profesore Dr. geogr. Zaiga Krišjāne
e-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv

 

Humanitāro zinātņu fakultāte

Jekaterina Čerņevska
Tālr.: 67034915
E-pasts: jekaterina.cernevska@lu.lv 

 

Juridiskā fakultāte

Viktorija Gilberte
Tālr.: 67034466
e-pasts: viktorija.gilberte@lu.lv

 

Ķīmijas fakultāte

Dr.chem., Doc. Agnese Osīte
Tālr.: 67033901
e-pasts: agnese.osite@lu.lv

 

Medicīnas fakultāte

Ivars Pēkainis
e-pasts: ivars.pekainis@lu.lv  

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Alise Oļesika
Tālr.: 67034846
e-pasts: alise.olesika@lu.lv

 

Sociālo zinātņu fakultāte

Aleksandra Kjakste
e-pasts: aleksandra.kjakste@lu.lv 

 

Teoloģijas fakultāte

Dr. theol., doc. Jānis Rudzītis-Neimanis
Tālr.: 67034441
e-pasts: janis.rudzitis@lu.lv

 

Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēstures un arheoloģijas nodaļa, Filozofijas un ētikas nodaļa
Dr. Artis Svece
Tālr.: 67034769
e-pasts: artis.svece@lu.lv