Pasākumu plāns 2013./2014. akadēmiskajam gadam

Pasākuma laiks Nr. Lektors / Ziņotājs Semināra / Ziņojuma tēma Laiks un vieta*
Oktobris, 2013 Ceturtdiena, 10.oktobris 1 Prof. Dr. Vilhelms Šteingrūbe (Wilhelm Steingrube), Greifsvaldes Ernsta-Morica-Arnta universitāte, Vācija. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja organizēta Vieslekcija "Kas mums ir kopīgs? Baltijas jūras reģiona dārgumi." Vieslekcija un seminārs angļu valodā. 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5, 500.aud.
Otrdiena, 22.oktobris 2 Dr. Sabina Lange, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastrich, The Netherlands. The EU Presidency and Presidency Preparations. DS organizēta vieslekcija angļu valodā. 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5. room.500.
Novembris, 2013 Pirmdiena, 25.novembris 3 Maranda Bekmane, CSP Iedzīvotāju skaitīšanas metodika 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5, 500.aud.
Trešdiena, 27.novembris 4 Dr. Gerlinde Niehus, NATO NATO AGENDA 2014. TERMINATION OF THE OPERATION IN AFGHANISTAN. COOPERATION WITH THE EUROPEAN UNION. 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5. room. 322.
Decembris, 2013 Ceturtdiena, 5.decembris 5 Ģirts Brasliņš, DS Pret-cikliskā kapitāla bufera piemērošanas iespējas Latvijā. 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5. 322.aud.
6 Krīstīne Kore, DS Valsts atbildība par tiesu nodarītajiem zaudējumiem Eiropas Savienības prasību perspektīvā
Piektdiena, 13.decembris 7 Regional Studies Association seminar "CAPITAL CITIES: EMBRACING THE CHANGE AND TAPPING INTO OPPORTUNITIES" Riga, University of Latvia
Februāris, 2014 Ceturtdiena, 13.februāris 8 Ieva Aizsila, DS Revīzijas nozares raksturojums un attīstība Latvijā 2013. un 2014.gads Eiropas Savienības prasību perspektīvā. 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5. 407.telpa
9 Maija Dziesma, DS Starpkultūru kompetences nozīme starptautiskajās militārajās operācijās
10 Jānis Kublis, DS Prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums
Marts, 2014 Piektdiena, 14.marts 11 Prof. Edmunds Valdemārs Bunkše,
Rakstnieks, Emeritēts kultūras un humanitārās ģeogrāfijas (cultural and humanities geography) profesors
Viesprofesors Latvijas Universitātē
INTRODUCTION TO ARTS AND HUMANITIES CULTURAL GEOGRAPHY. Lekciju-semināru ciklā plānotas lekcijas, studentu grupu darbs un diskusijas. Lekcijas notiks angļu valodā. 17:30, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 404.telpa.
Ceturtdiena, 20.marts 12
Ceturtdiena, 27.marts 13
Aprīlis, 2014 Ceturtdiena, 3.aprīlis 14
Ceturtdiena, 10.aprīlis 15 Aleksandrs Dahs, DS Long-term Effects of Socio-economic and Regional Policy on the Demographic Ddevelopment of Latvia and its Regions 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5.
16 Igors Tavlidi, DS Inovatīvas ekonomikas ietekme uz valsts labklājību
Trešdiena, 16.aprīlis 17 Prof. Rasels Kings (Russell King) Rakstu publicēšana anonīmi recenzētos zinātniskos žurnālos 17:30, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 403.telpa.
Maijs, 2014 Ceturtdiena, 29.maijs 18 Inga Jēkabsone, DS Labklājības pētīšana pašvaldībās (tēma vēt tiks precizēta) 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5.
19 Mihails Kozlovs, DS Ekonomiskās emigrācijas ietekme uz tautsaimniecību. Latvijas un serbijas piemēri. 2008-2013.gados
Atceltie, pārceltie un nenotikušie ziņojumi, kas tiks iekļauti citos datumos   Ksenija Ijevļeva, DS Patērētāju zināšanu pārmaiņu transteorētiskais modelis   
Silvija Bruņa, DS Projektu vadīšanas process publiskajos projektos Latvijā  
Gundega Miķelsone, DS Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās nav tā tiesiskuma kritērijs  
Inga Bērtaite, DS Personas subjektīvās publiskās tiesības  
Līga Zvirbule, DS Vides pārvaldības tematiskais bloks. Tēma tiks precizēta.  
Timurs Safiuļins, DS Ekonomikas, vadībzinātnes tematiskais bloks. Tēma tiks precizēta.  
Olga Rajevska, DS Tematiskais bloks - Ekonomika, vadbīzinātne, finanses, Sociālā, demogrāfiskā dimensija. Tēma tiks precizēta.  
Margarita Vološina, DS Landscape As Means For New Territorial Representation: Experience From Burtnieki, Latvia  
Gunta Pastore, DS Small New Member States In The Shaping of the EU Foreign Policy: Learning By Doing  
Ināra Teibe, DS Atkritumu saimniecības modelēšanas pielietojums Latvijas pašvaldībās  
Krīstīne Kore, DS Valsts atbildība par tiesu nodarītajiem zaudējumiem Eiropas Savienības prasību perspektīvā  
Jūnijs, 2014 Trešdiena, 11.jūnijs 20 LU Žana Monē Izcilības Centra (Jean Monnet Centre of Excellence) starptautiskās zinātniskās konerences doktorantu sesija.
Dalībnieki aicināti pieteikt ziņojumus. Vairāk informācijas - www.lu.lv/jeanmonnetconference2014/welcome/
LU Raiņa bulv 19. Mazā aula. 13:30 - 17:00.
Ceturtdiena - Piektdiena, 12.-13.jūnijs 21 LU Žana Monē Izcilības Centra (Jean Monnet Centre of Excellence) starptautiskā konference
www.lu.lv/jeanmonnetconference2014/welcome/
Latvijas Universitāte, Raiņa bulv.19.
Baltic Beach Hotel, Jūrmala
Septembris, 2014 Ceturtdiena, 25.septembris 22 Prof. Dr. Tatjana Muavska DS EIBSRS aktivitātes un plāni, kā arī dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalības iespējas 18:00, LU EVF, Aspazijas bulv.5.
23 Romāns Putāns
* Par precīzu pasākumu norises vietu un laiku visi DS dalībnieki tiks informēti savlaicīgi pirms pasākuma. Semināri notiek LU telpās Rīgā darba dienu vakaros.