Pasākumu plāns 2011./2012. akadēmiskajam gadam

Pasākuma laiks Nr. Semināra / Ziņojuma tēma Lektors / Ziņotājs Laiks un vieta*
2011. gadā
Decembris 05.Dec.2011 1 Lasījums "Lauksaimniecības skaitīšanas norise un rezultāti" Anita Raubēna (Centrālā statistikas pārvalde)  
10.Dec.2011 Turpinās rakstu iesniegšana EIBSRS starptautikās zinātniskās konferences rakstu krājumam sekcijā "University - Business Partnership" LU EVF, ĢZZF, JF*
20.Dec.2011 2 DS gada plāna prezentēšana, diskusijas Prof. Dr. Tatjana Muravska, DS koordinators Romāns Putāns

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 322.telpa.


3 Eiropas Savienības ārējo un iekšējo robežu jēdzieni Šengenas acquis tiesiskajā terminoloģijā. Artūrs Gaveika, DS
4 Klientorientēta modeļa iezīmes valsts pārvaldē. Romāns Putāns, DS
2012. gadā
Janvāris 12.Jan.2012 5 Prasītāja tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanas problemātika starptautiskos šķīrējtiesas procesos. Marta Ābula, DS

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 322.telpa.
6 ES novitātes partnerattiecību regulējuma jomā un situācija Latvijā. Olga Beinaroviča, DS
7 Masu deportācijas no Latvijas: genocīds vai noziegumi pret cilvēci Veronika Sajadova, DS
26.Jan.2012 8 Latvijas rūpniecības teritoriālā struktūra vai Rīgas Ziemeļu transporta koridora izbūves potenciālā ietekme uz pieguļošajām teritorijām Krists Legzdiņš, DS 

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 324.telpa.

9 Komunikācijas kvalitāte pilsētvides
projektā: intesīvās apmacības programmas telpiskā plānošanā "RADI RĪGU!"
piemērs.
Helēna Gūtmane, DS
10 Latvijas pierobežas attīstības tendences Jānis Balodis, DS
Februāris 09.Feb.2012 11 Tiesības sevi neapsūdzēt kā tiesību uz taisnīgu tiesu specifisks aspekts kriminālprocesā Irēna Ņesterova, DS

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 407.telpa.
12 Latvijas privātpersonu kreditēšana un
kredītsaistību nepildīšanas problēmas aktualitāte
 Irina Genriha, DS
28.Feb.2012 13 ES aktualitātes un Latvijas loma tajās. Inovācijas potenciāls. Jānis Zakovics, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ES Tēma, laiks un vieta var tikt precizēta
Marts 29.Mar.2012 14 Hipotekārās kreditēšanas tirgus Latvijas ekonomiskajos apstākļos Ksenija Ijevļeva, DS  

18:30.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 306.telpa
15 Inovatīvās mācību metodes Irina Lando, DS
Aprīlis
26.Apr.2012 16 Personu brīvas pārvietošanās Šengenas telpā negatīvo seku novēršanas tiesiskie instrumenti.  Artūrs Gaveika, DS  

18:30.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 121.telpa
17 Komercsabiedrību kapitāla struktūra Baltijas jūras reģiona valstīs -  raksturojums un tendences. Irina Bērzkalne, DS
18 Emisijas kvotu tirdzniecības ietekme (TBC) Ilze Prūse, DS
Maijs 10.Mai.2012 19 To be Confirmed Karīna Oborune, DS  

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 306.telpa
20 Vietas un telpas problemātika mobilitātes pētījumos Aija Lulle, DS
21 Ar personas tiesisko spēju vērsties administratīvajā tiesā saistītie
problēmjautājumi
Inga Bērtaite, DS
23 Tiesību normu novērtēšana: teorija un prakse Dace Šulmane, DS
24.Mai.2012 24 ES Tiesas judikatūras saistošais spēks Gundega Slaņķe, dipl. philol., Mg. iur., DS  

18:00.

LU EVF, Aspazijas bulv.5, 406.telpa

25 Inovatīvo uzņēmumu kapitāla piesaiste un komercializācijaĢirts Brasliņš, Aleksis Orlovs, DS
26 Starptautiskie standarti policijas rīcībai, ierobežojot personu tiesības un brīvībasJuris Matisāns, DS
Jūnijs  14.Jūn.2012 27 To be Confirmed Mr. Savvas Katsikides, Jean Monnet Chair, Cyprus University Tēma, laiks un vieta var tikt precizēta
28.Jūn.2012  28 Adopcijas tiesiskais regulējums un praktiskā norise Latvijas teritorijā 20.gs. Simona Innus-Pāvelskopa, DS  
29 Valsts varas dalīšana Inga Bite, DS  
 30 LR valsts robežas jēdziens kā valsts suverenitātes elements, tā tiesiskā evolūcija Artūrs Gaveika, DS  
Jūlijs 12.Jūl.2012 31 Neizmantotās mārketinga iespējas Latvijā atjaunojamo enerģiju aspektā Justs Dimants, DS
32 Policijas darbinieku
pārkāpumu novēršanas un izmeklēšanas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Juris Matisāns, DS
Augusts -        
Septembris  

* Par precīzu pasākumu norises vietu un laiku visi DS dalībnieki tiks informēti savlaicīgi pirms pasākuma. Semināri notiks LU telpās Rīgā darba dienu vakaros.