A. Liepas Neklātienes matemātikas skola

Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. NMS jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu matemātikā visas valsts mērogā, sākot ar jaunākajām klasēm.

NMS darbības virzieni:

  • matemātikas olimpiāžu un konkursu organizēšana;
  • skolēnu un skolotāju izglītošana;
  • mācību līdzekļu izstrāde;

zinātniski pētnieciskais darbs.

NMS organizētie konkursi un nodarbības skolēniem

  • Izlases kandidātu nodarbības matemātikā ir nodarbības vidusskolas klašu skolēniem piecās nozarēs: ģeometrijā, skaitļu teorijā, kombinatorikā, algebrā un matemātiskās analīzes elementos. Nodarbības tiek rīkotas katru gadu reizi nedēļā, sestdienās, no septembra līdz aprīlim ar mērķi sagatavot Latvijas skolēnu komandu startiem starptautiskajās matemātikas sacensībās. Šīs nodarbības apmeklēt tiek aicināti skolēni, kas iepriekšējo gadu matemātikas olimpiādēs uzrādījuši labus rezultātus, kā arī var pieteikties skolēni, kam ir interese padziļināti apgūt matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas metodes. Vairāk informācijas
  • Mazā matemātikas universitāte (MMU) ir lekciju cikls mācību gada garumā 10.-12. klašu skolēniem, nodarbības var apmeklēt arī matemātikas skolotāji. Parasti nodarbības notiek mēneša pirmajā sestdienā un katrā nodarbībā tiek organizētas 2 lekcijas, katra ilgst 90 minūtes. Lekciju tematika ir visdažādākā – tās ir matemātikas nozares un tēmas, kuras netiek plaši aplūkotas skolas kursā, t.sk. populārzinātniskas lekcijas par augstākās matemātikas tēmām, tās ir arī skolas kursa dažādu tēmu padziļināts un paplašināts apskats. Notiek arī gatavošanās matemātikas olimpiādēm. Vairāk informācijas
  • Profesora Cipariņa klubs (PCK) ir matemātikas konkurss skolēniem līdz 9. klasei ieskaitot, tas vairāk piemērots skolēniem vai risinātājiem ar pieredzi. Mācību gada laikā tiek rīkotas 5 nodarbības, katrā nodarbībā risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi, kuri tiek publicēti NMS mājas lapā. Konkursā var piedalīties gan individuāli risinātāji, gan komandas. Vairāk http://nms.lu.lv/pck/m-g/
  • Jauno matemātiķu konkurss (JMK) ir neklātienes matemātikas konkurss skolēniem līdz 7. klasei ieskaitot. JMK var uzskatīt arī par zināma veida „iesildīšanos” pirms dalības konkursā PCK. Mācību gada laikā tiek rīkotas 5 kārtas, katrā kārtā risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi, kuri tiek publicēti NMS mājas lapā. Konkursā var piedalīties gan individuāli risinātāji, gan komandas. Vairāk informācijas
  • Tik vai… Cik? (TVC) ir matemātikas konkurss-olimpiāde 4. klašu skolēniem. Olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās, pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās, 4. kārta tiek rīkota vairākos “centros”, kas tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma un pēc savstarpējās vienošanās. Lai piedalītos olimpiādē, skolas pārstāvim (skolotājam, administrācijas pārstāvim) mācību gada sākumā noteiktajā termiņā jāatsūta elektronisks pieteikums. Vairāk informācijas
  • Punktiņš ir klātienes nodarbības 4.-8. klašu skolēniem. Nodarbības paredzētas skolēniem ar un bez priekšzināšanām olimpiāžu matemātikā. Skolēni nodarbībās iepazīs skaitļu pasauli, ģeometrisku figūru īpašības, mācīsies loģiski spriest, darbosies praktiski, kā arī rēķinās uzdevumus. Nodarbību tematika lielākā vai mazākā mērā ir kā ievads olimpiāžu matemātikā. Nodarbības tiek organizētas divām grupām vienu reizi nedēļā piektdienās. Vairāk informācijas

Atklātā matemātikas olimpiāde, kurā var piedalīties jebkurš 5.-12. klases skolēns, var piedalīties arī 3. un 4. klašu skolēni, bet viņiem jārisina 5. klases uzdevumi.  Katru gadu Atklātajā matemātikas olimpiādē, kas notiek aprīļa beigās, svētdienā, piedalās vairāk nekā 3000 skolēni no visas Latvijas.

Maruta Avotiņa