LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas Mazā Āzijas studiju akadēmija paredzēta 9.-12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par Āzijas studijām. Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus skolēnus un citus interesentus.

Tā ir iespēja iegūt zināšanas par Tuvo un Tālo Austrumu valodām, kultūrām un reliģijām, piedalīties Tuvo un Tālo Austrumu valstu vēstniecību pasākumos, uzzināt par studiju un karjeras iespējām saistībā ar Āzijas studijām, kā arī izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) Latvijas Universitātes mācībspēku vadībā.

2019. /2020. mācību gadā projekta “Mazā Āzijas studiju akadēmija” ietvaros tiek piedāvāts lekciju cikls – interešu un tālākizglītības kurss "Ievads Āzijas pētniecībā I". Pēc programmas apguves kursa dalībnieki saņems LU apliecību,  kā arī iegūs 20 papildpunktus, stājoties Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Āzijas studijas”.

Nodarbības notiek sestdienās, 10.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā Kalpaka bulv. 4, Rīgā, 2. stāva zālē (ieeja caur pagalmu).

Iepriekšēja pieteikšanās dalībai Mazajā Āzijas studiju akadēmijā 2020./2021. mācību gadā:

Elektroniski, rakstot uz e-pastu ingrida.kleinhofa@lu.lv , norādot skolu, klasi un interešu loku.