LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas Mazā Āzijas studiju akadēmija paredzēta 9.–12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par Āzijas studijām. Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus skolēnus un citus interesentus.

Tā ir iespēja iegūt zināšanas par Tuvo un Tālo Austrumu valodām, kultūrām un reliģijām, piedalīties Tuvo un Tālo Austrumu valstu vēstniecību pasākumos, uzzināt par studiju un karjeras iespējām saistībā ar Āzijas studijām, kā arī izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) Latvijas Universitātes mācībspēku vadībā.

Pēc programmas apguves kursa dalībnieki saņems LU apliecinājumu, kā arī iegūs papildpunktus, stājoties Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Āzijas studijas”. 

Vidusskolēniem dalība ir bez maksas. 

Nodarbības parasti notiek attālināti MS Teams vidē (sinhronajā tiešsaistē) sestdienās. Tas nodrošina iespēju piedalīties lielākam skaitam klausītāju – arī no attālākiem Latvijas novadiem. Nākamā jauno dalībnieku uzņemšana notiks 2023. gada rudenī.  

Pieteikšanās 2023./2024. akadēmiskajam gadam un papildu informācija: ingrida.kleinhofa@lu.lv