LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas Mazā Āzijas studiju akadēmija paredzēta 9.-12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par Āzijas studijām. Izņēmuma kārtā uzņem arī jaunākus skolēnus un citus interesentus.

Tā ir iespēja iegūt zināšanas par Tuvo un Tālo Austrumu valodām, kultūrām un reliģijām, piedalīties Tuvo un Tālo Austrumu valstu vēstniecību pasākumos, uzzināt par studiju un karjeras iespējām saistībā ar Āzijas studijām, kā arī izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) Latvijas Universitātes mācībspēku vadībā.

Pēc programmas apguves kursa dalībnieki saņems LU apliecinājumu, kā arī iegūs papildpunktus, stājoties Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Āzijas studijas”. 

Vidusskolēniem dalība ir bez maksas. 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju šajā mācību gadā nodarbības notiks attālināti MS Teams vidē (sinhronajā tiešsaistē). Tas dos iespēju piedalīties lielākam skaitam klausītāju – arī no attālākiem Latvijas novadiem.  

Nodarbību laiki: sestdienās no 10.30 līdz 14.00.

2020./2021. akadēmiskajā gadā nodarbības paredzētas: 

  1. nodarbība: 10.10.2020.
  2. nodarbība: 31.10.2020.
  3. nodarbība: 21.11.2020.
  4. nodarbība: 12.12.2020.
  5. nodarbība: 16.01.2021.
  6. nodarbība: 13.02.2021.
  7. nodarbība: 06.03.2021.
  8. nodarbība: 27.03.2021.

Pieteikšanās un papildu informācija: ingrida.kleinhofa@lu.lv