JAUNO VĒSTURNIEKU SKOLA LU Vēstures un filozofijas fakultātē 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta vidusskolu skolēniem, lai viņus padziļināti iepazīstinātu ar daudzveidīgajām vēstures jomām. 

JVS darbības nolūks ir: 

  • rosināt skolēnu interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, 
  • veidot priekšzināšanas studijām LU VFF;
  • iepazīstināt skolēnus ar atsevišķu vēstures problēmu pretrunīgo raksturu;
  • parādīt vēstures izpētes iespēju tematisko daudzveidību:
  • sniegt iespēju skolēniem iepazīties ar avotu un literatūras analīzes elementu pamatiem.

Organizētāji

JVS organizators ir Vēstures un filozofijas fakultāte. Nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, muzeju speciālisti, dažkārt tiek pieaicināti viesi no citām mācību vai valsts pārvaldes iestādēm.  

Dalībnieki

JVS nodarbībās var piedalīties visu Latvijas vidusskolu vai profesionāli izglītojošo skolu skolēni. 

Norise

Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, kopš 2020.  mācību gada ieviešot arī tiešsaistes lekcijas.  Klātienes nodarbībās parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (60 minūtes) papildina ar attiecīgu praktisko daļu (piemēram, diskusija, semināra veida nodarbība, ekskursija pa Rīgu, muzeja apmeklējums). Ieejas maksas muzejos u. c. sedz skolēni. 

Ir paredzēti mājas darbi, bet tie nav obligāti jāpilda. Tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, LU VFF gūst priekšrocības konkursā, lai iestātos LU VFF vēstures bakalaura programmas budžeta grupā. Nodarbības notiek vienu vai divas reizes mēnesī, sestdienās un to sākums ir plkst. 10.30.

Nodarbību tematika veltīta tam, lai klausītājus iepazīstinātu ar dažādām vēstures jomām vai pētnieciskajiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķus interesantus vēstures jautājumus. Nodarbību saturs neatkārtojas trīs gadu laikā, nodrošinot iespēju vidusskolēniem jau no 10. klases iepazīties ar dažādām tēmām visu trīs mācību gadu garumā. Skolēni tiek aicināti pieteikties katra gada septembrī un janvārī, sūtot pieteikumu doc. Jānim Ķerusam uz adresi janis.keruss@lu.lv Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājasdarbu materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.

doc. Jānis Ķeruss