Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte

Tevi interesē reliģiskie procesi pasaulē, bet neesi vēl pārliecināts, vai studijas šajā jomā ir domātas tieši Tev? Tad apmeklē jauno teologu un reliģijpētnieku universitāti (JTRU) un iepazīsti dažādas reliģijas, kultūras un tradīcijas! JTRU nodarbības lielākoties notiek lekciju cikla formātā, kur visiem interesentiem ir iespēja labāk iepazīties ar teoloģijas un reliģijpētniecības saistošo dabu un tās dažādajiem virzieniem – Bībeles pētniecību, reliģijas antropoloģiju un psiholoģiju, pasaules reliģijām, reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrībā, reliģisko grupu apzināšanu un izpēti Latvijā. Un ne tikai – dalībnieki iegūst arī vispusīgu priekšstatu par teoloģijā un reliģijpētniecībā lietotajiem jēdzieniem, attiecībām starp dažādām reliģiskajām un nereliģiskajām (ateisti, agnostiķi) grupām, reliģiju mijiedarbību un dialogu ar sabiedrību gan vienas, gan vairāku kultūru un subkultūru ietvaros.