LATVIJAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBSPĒKI

Pasniedzējs (docētājs) ir mācībspēks izglītības iestādēs, piemēram, universitātēs, akadēmijās, koledžās, kurš vada, pasniedz lekciju kursus vienas vai vairāku specializāciju studiju priekšmetos.

Mēs esam pārliecināti, ka pasniedzēja sūtība ir kļūt par īstu dzīves mentoru un paraugu, kuram līdzināties un uz kura sasniegtajiem panākumiem tiekties. Izcils pasniedzējs spēj ieinteresēt, ieinteriģēt un, iespējams, pat likt iemīlēt procesu, ar ko students plāno saistīt visu turpmāko dzīvi. Un tieši šādus pasniedzējus var sastapt Latvijas Universitātē!

Izcilnieku mums ir daudz, taču šeit piedāvājam iepazīties ar daļu no tiem.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Jānis Priede

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Universitātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu padomes balvu – Gada pasniedzējs.

“LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte ir vieta, kurā satiekas labākie profesori un studenti no visas pasaules. Ne velti darba devēju vērtējumā fakultāte piedāvā labāko biznesa izglītību Latvijā. Man ir patiess prieks, ka studiju vide ar katru gadu kļūst aizvien starptautiskāka, piešķirot LU studijām un diplomam papildus pievienoto vērtību.”

Sociālo zinātņu fakultāte

Ivars Ījabs

Politologs un politiķis, SZF asociētais profesors

Daudzu grāmatu un pētniecisku rakstu autors. Specializējies politikas teorijā un politisko ideju vēsturē, pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jautājumos. LZA korespondētājloceklis un Cicerona balvas laureāts. Kopš 2019. gada iesaistījies aktīvajā politikā un šobrīd ir Eiropas Parlamenta deputāts.

“Sociālo zinātņu fakultāte ir lieliska vieta, kur studēt. Ar jums strādās labākā pasniedzēju komanda visās jomās, kas saistītas ar sabiedrības pētniecību, sabiedrības vadību un komunikāciju. Mēs lepojamies, ka lielākā daļa mūsu pasniedzēju ir praktiķi un zinātnieki ar nopietniem starptautiskiem sasniegumiem.”

Juridiskā fakultāte

Gunārs Kūtris

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, 12. Saeimas deputāts

 “Labiem juristiem vienmēr būs darbs. Mēs jums palīdzēsim par tādiem kļūt. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte juristus sagatavo jau vairāk nekā simts gadus. Mums ir pieredze. Nāc, pievienojies labāko juristu saimei!”

 

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Vjačeslavs Kaščejevs

Kvantu fiziķis, vadošais pētnieks, LU profesors.
Spēj ar smaidu un enerģiju iedvesmot studentus un kolēģus jauniem atklājumiem. Viens no Latvijas talantīgākajiem jaunajiem fiziķiem. Viņam piemīt unikāla spēja popularizēt zinātni sabiedrībā un atraktīvi izskaidrot vissarežģītākās fizikas norises.

"Studijas LU ir intelektuālais izaicinājums un izaugsmes iespējas strādājot ar labākajiem! Izcilība nav pašmērķis būt labākam par citiem, izcilība ir mērķis atslēgt labāko sevī. LU  ir no kā to mācīties!

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studiju programmās studē un docē savas paaudzes izcilnieki, kas sevi apliecinājuši globālajā konkurencē – gan starptautisko mācību olimpiāžu laureāti, gan starptautiski pieprasīti un ar ienesīgajiem pasūtījumiem novērtēti pētnieki. LU Akadēmiskais centrs piedāvā izcilu studiju vidi gan lekciju un nodarbību norisei, gan individuālajam studiju procesam, kā arī nodrošina modernākās pētniecības infrastruktūras pieejamību topošajiem zinātniekiem! 

Studijas fizmatos ir kvalitātes zīme darba devēju acīs! Pierādījums tam ir plašais uzņēmumu loks, kas nodarbina FMOF absolventus un pārstāv visdažādākās darbības jomas no zinātnes, inženierijas un inovāciju radīšanas līdz izglītībai, veselības aprūpei, finanšu un uzņēmumu vadībai."

Datorikas fakultāte

Andris Ambainis

DF profesors.
Pasaules līmeņa kvantu skaitļošanas zinātnieks. Latvijas jaunākais akadēmiķis. Eiropas Gada cilvēks Latvijā 2016. Latvijas Zinātņu akadēmijas nozīmīgāko apbalvojumu – Eižena Āriņa balvas un LZA Lielās medaļas – laureāts. Vienīgais Baltijas valstu zinātnieks, kurš saņēmis Eiropas Zinātnes padomes Advanced grantu izciliem zinātniekiem 2,5 miljonu eiro apmērā. Latvijas Universitātē izveidojis Kvantu datorzinātnes centru, kur darbojas pētnieki no Latvijas un citām pasaules valstīm.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Zinātnieku grupa, kuru veido jaunie Latvijas polārpētnieki – Jānis Karušs, Kristaps Lamsters un Māris Krievāns, LU ĢZZF attīsta polāro pētījumu jomu. Grenlande, Antarktīda, Islande, Svalbāra – fakultātes polārpētnieku komandas pētījumu ģeogrāfija ir tik plaša! Ģeologi veic pētījumus mūsdienu ledājos visā pasaulē un dalās savā pieredzē un zināšanās ar fakultātes studentiem.

"LU ĢZZF ir vienīgā vieta Latvijā, kur iespējams studēt ģeogrāfiju un ģeoloģiju. Kopā ar vides zinātni šīs Zemes zinātnes sniedz vienreizēju iespēju izprast mūsu planētas un cilvēka attīstību, pagātnes un mūsdienu procesus visās Zemes sfērās. Teorētiskās studijas papildina dažādas praktiskas nodarbības laukā, laboratorijās un datorklasēs, kur tiek izmantotas modernas iekārtas. Studijas ĢZZF ļauj iegūt visas vajadzīgās prasmes, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū – aizraujošās un daudzveidīgās profesijās."

Bioloģijas fakultāte

Anna Ramata-Stunda

Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētniece un lektore
   
Pētījumu tēmas aptver audu reģenerācijas procesu izpēti, jaunu testsistēmu izstrādi un dažādu bioloģiski aktīvo vielu iedarbības novērtēšanu. Profesionālās intereses ietver arī biotehnoloģisku procesu izpēti, lai dažādus ražošanas procesus padarītu ilgtspējīgākus. Piedalījusies vairāk nekā 10 dažādu līgumpētījumu un sadarbības projektu ar kosmētikas, farmācijas un medicīnas ierīču jomas uzņēmumiem īstenošanā, veicinot bioloģijas nozares pētījumu pārvēršanu reālos efektīvos produktos. Trīs starptautisku patentu un vairāku publikāciju līdzautore.
   
"Zināšanām bioloģijā jau šobrīd ir plašs pielietojums un ticu, ka turpmāk pieprasījums pēc zinošiem biologiem tikai turpinās pieaugt. Lai visas lieliskās iespējas, ko bioloģijas zinātne piedāvā dažādām nozarēm īstenotu, mums nepieciešami jauni ieinteresēti biologi. LU Bioloģijas fakultāte ir īstā vieta, kur tapt par zinošu šīs augošās jomas profesionāli."

Medicīnas fakultāte

Una Riekstiņa

MF asociētā profesore un farmācijas studiju programmas direktore, kā arī viena no LU vadošajām pētniecēm.
Bioloģijas zinātņu doktore, kura grādu ieguvusi vienā no Eiropas prestižākajām medicīnas augstskolām – Karolinskas Institūtā Stokholmā, Zviedrijā. Pateicoties savai aizrautībai ar zinātni un stāstnieces talantam, viņa ir studentu iecienīts mācībspēks, visu mīlēta kolēģe un ļoti pieprasīta eksperte.

Ķīmijas fakultāte

Agris Bērziņš

Pētījumu virziena un LZP projekta par farmaceitiski aktīvo vielu kristālisko fāžu veidošanos, fāžu pārejām, kristālisko struktūru daudzveidību un kristalizāciju raksturojošajiem parametriem vadītājs. Vairāk nekā 20 starptautisku zinātnisko publikāciju autors šajās jomās. Ilgus gadus sadarbojas ar Latvijas lielākajiem farmācijas uzņēmumiem zāļu vielu izpētē. Doktora darba izstrādes laikā saņēmis prestižo Ludo Frevela kristalogrāfijas stipendiju (2014).

“Ja tevi interesē, no kā ir veidota pasaule tev apkārt, kā darbojas neskaitāmi dabas, dzīvības un tehnoloģiskie procesi, kā mēs varam iemācīties tos kontrolēt un izmantot savā labā; ja tevi interesē radīt un pētīt pilnīgi jaunas vielas un materiālus, nāc studēt Ķīmijas fakultātē!”

Vēstures un filozofijas fakultāte

Igors Šuvajevs

VFF profesors, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.
Par ieguldījumu psihoanalīzes pētniecībā 2016. gadā saņēmis Austrijas prezidenta apbalvojumu – Austrijas Goda krustu par nopelniem mākslā un zinātnē. Divpadsmit grāmatu autors, tulkojis vairākus desmitus grāmatu. Pateicoties viņam, dzīves māksla ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām Latvijas filozofijas tēmām, kuru atpazīst jebkurš filozofijas interesents, ne tikai speciālisti.

Humanitāro zinātņu fakultāte

Janīna Kursīte-Pakule

HZF profesore folkloristikā, LZA īstenā locekle, Dr.habil.philol.

Daudzu monogrāfisku apcerējumu par latviešu tradicionālo kultūru, literatūru, valodu autore. Jaunākās grāmatas: “Latviešu dievības un gari” (Rīga: Rundas, 2020), “Dainu kodekss” (Rīga: Rundas, 2018), “Zīmju valoda: latviešu žesti” (Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2016), “Svētupe krustām šķērsām”  (kopā ar R. Noriņu; Rīga: Nordik, 2016),  “Latvieša māja” (Rīga: Rundas, 2014). Jau vairāk nekā 20 gadus profesores vadībā norit LU tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijas Latvijas novados un arī ārpus mūsu valsts robežām. Ekspedīcijās apkopotais un izpētītais materiāls ietverts monogrāfiskos rakstu krājumos, jaunākie no tiem “Daugavpils novads. Vietas vērtība” (Rīga: Zinātne, 2018); “Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu” (Rīga: Zinātne, 2017).

Profesore izaudzinājusi vairākas folkloristu un literatūrzinātnieku paaudzes, kas sekmīgi darbojas kultūras izpētes laukā.

“Nav ceļa uz laimi, pats ceļš ir laime! Tā saka Latvijas romi, tā domā Latvijas latvieši, lietuvieši, igauņi, krievi, poļi un citi, kas vērīgi ieklausās un ieskatās savas tautas un valsts tradīcijās. Sekosim tām un būsim laimīgi!”

Teoloģijas fakultāte

Valdis Tēraudkalns

Izstrādājis vairāk nekā 90 zinātniskas publikācijas. Viena no jaunākajām – grāmata par Franču revolūciju ("Asiņainā rītausma Parīzē: 1789. gada revolūcija kā mediju notikums"). Paralēli teoloģijas maģistra un teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmas direktora amatam ir arī Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs.

"Studijas Teoloģijas fakultātē iepazīstina ar, manuprāt, fascinējošu, mūsdienu publiskajā telpā par sevi atgādinošu, vienmēr mainīgu reliģiju pasauli. Tā ir iespēja labāk saprast pašam sevi, kā arī idejas, kuras cilvēkus ir nodarbinājušas gadu tūkstošus".

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Linda Daniela

PPMF asociētā profesore, vadošā pētniece, daudzu starptautisku projektu dalībniece un autore.
Īstenojusi projektus “0–8 gadus vecu bērnu digitālā kompetence”, “Robotikas izmantošana skolas pamešanas novēršanai”, “Uzvedības problēmu cēloņi klasē”, “Atbalsts pirmās valodas apguvei” u. c.

“Uzskatu, ka pedagoģija ir viena no svarīgākajām zinātnēm, jo mums nebūs ne matemātiķu, ne reklāmas speciālistu, ne ārstu, ja viņus skolā labi nesagatavos, – ir vajadzīgs gudrs, zinošs un aizrautīgs pedagogs.”