Torņakalna attīstība

LU sper platus soļus pretī attīstībai – tuvāko gadu laikā Torņakalnā tiks izveidots viens no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs.

2015. gadā durvis vēra Dabas māja, kurā izvietotas Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un  redzes zinātnes nodaļa un Medicīnas fakultātes farmācijas bakalauru un maģistru studiju programmas, kā arī Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts.

Jaunā ēka dod iespēju gan studentiem, gan akadēmiskajam personālam veikt pasaules līmeņa pētījumus. Plašajās laboratorijās zinātnieki no dabā esošiem elementiem ir radījuši virkni jaunu zinātnisku izstrādājumu un patentu.

2019. gadā ekspluatācijā tika nodota Zinātņu māja, kurā atrodas Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts un Astronomijas institūts. Ēkā izveidotas 78 mūsdienīgākās zinātniskās un mācību laboratorijas, kas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Ziemeļeiropas valstu mērogā. Līdz ar tās izbūvi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu studiju un pētniecības virzieni ir koncentrēti vienuviet, veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju un nodrošinot LU resursu efektīvu izmantošanu.

2025. gadā LU Akadēmiskā centra teritoriju papildinās Rakstu māja, kurā atradīsies Humanitāro zinātņu fakultāte, Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte un Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte un šo fakultāšu zinātniskie institūti. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī LU Studentu biznesa inkubators un LU bibliotēka.

Moderna arhitektūra

Ar ārzemju ekspertu pasaules pieredzes palīdzību
Akadēmiskais centrs top par modernu un attīstītu studiju un pētniecības vietu,
piedāvājot skaistu, radošu un videi draudzīgu darba vidi.

Mūsdienīgs aprīkojums

Pasaules līmeņa zinātniskais, studiju un darba vietu aprīkojums
nodrošina inovatīvu un konkurētspējīgu
pētniecības vidi
Latvijas Universitātē.

Dabai draudzīga vide

Akadēmiskā centra telpas ir pārdomātas un videi draudzīgas,
tehnisku procesu norisei tiek izmantota saules enerģija,
zemes siltums, kā arī ergonomiskas mēbeles un energoefektīvi būvmateriāli.

Sadzīve

Studentiem tiek piedāvāta plaša bibliotēka, kas strādā 24 stundas diennaktī un attīstītas darba vietas. Dažādie sadzīves pakalpojumi – viesnīcas, sporta zāles un kafejnīcas – nodrošina mājīgu vidi un patīkamu studiju norisi.

Izcili sasniegumi

Izcili un starptautiski sasniegumi biomedicīnā, materiālzinātnē, kā arī nanotehnoloģiju un fotonikas jomā.
 

Transports

Akadēmiskais centrs atrodas 10 minūšu gājienā no pilsētas centra, savukārt sabiedriskā transporta satiksme
nodrošina efektīvu pārvietošanos arī uz citām Rīgas vietām. Pieejamas arī auto un velo stāvvietas, kā arī elektromobiļu uzlādes iespējas.