Dienas programma

11.00 Kāpēc SZF ir spēcīgu zināšanu fakultāte?

LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti

12.00 Kāpēc SZF ir spēcīgu zināšanu fakultāte?

LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti

13.00 Vai informāciju var pārvaldīt?

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas direktore Baiba Holma un studenti

14.00 Kādas virsotnes palīdz sasniegt SZF – Spēcīgu Zināšanu fakultāte?

LU Sociālo zinātņu fakultātes izpilddirektore Ilze Kāposta, Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas direktors Toms Rostoks un studenti

15.00 Kā uzrunāt nākotni? Kā socioloģija palīdz izprast sabiedrību?

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktore Zane Radzobe, Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktore Aija Zobena un studenti

16.00 Kāda ir sociālo darbinieku loma modernajā sabiedrībā?

Sociālā darba studiju programmas studiju direktore Aiga Romāne-Meiere un studenti

 

Dodies uz Sociālo zinātņu fakultāti: