Profesionālā bakalaura programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"

Profesionālā bakalaura programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"

Profesionālā bakalaura programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"