Izstādes

 • Docētāju (I.Irbe, O.Muižnieks, A.Muze, R.Muzis) radošo darbu izstāde „Ceļojumu piezīmes”. Atklāšana plkst. 14.00 PPMF „Basienā”. S.Sīles ievadvārdi.
 • Latvijas Universitātes 2010. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās
 • Virtuālā izstāde LU portālā no 02.02.2011. Pieejams: http://www.lu.lv/biblioteka/izstades/virtualas/
 • Bioloģijas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Bioloģijas zinātņu bibliotēkā Kronvalda bulv. 4, 326. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Datorikas, Juridiskās un Teoloģijas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. Raiņa bulv. 19, 203. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Ekonomikas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Ekonomikas zinātņu bibliotēkā Aspazijas bulv. 5, 202. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā Zeļļu ielā 8, Fizikas nodaļas laboratorijas korpusa 6. stāvā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Humanitāro zinātņu bibliotēkā Visvalža ielā 4a, 1. stāvā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā Jūrmalas gatvē 74/76, 1. stāvā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Ķīmijas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Ķīmijas zinātņu bibliotēkā Valdemāra ielā 48, 26. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Medicīnas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Medicīnas bibliotēkā  Šarlotes ielā 1a, 8. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Sociālo zinātņu fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā Lomonosova ielā   1a?, 1. stāvā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā Mārstaļu ielā 28/30, 2. stāvā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • Zemes un vides zinātņu fakultātes mācībspēku 2010. g. zinātniskās publikācijas
 • Zemes un vides zinātņu bibliotēkā Alberta ielā 10, 113. telpā no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.
 • LU Bibliotēkas personāla publikācijas (2005–2010)
 • LU Bibliotēkas centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 no 02.02.2011. līdz 31.03.2011.