Eiropas Sociālā fonda Plus 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.7. pasākuma projekts “Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās”

Projekta līguma numurs: 4.2.2.7/1/23/I/001 

Projekta partneri: Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2023. – 30.06.2026. 

Projekta kopējais finansējums: 3 425 840,00 EUR. (Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 2 911 964,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  513 876,00 EUR ) 

Projekta vadītājs: Iveta Bārzdiņa, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja 

Projekta mērķis:  sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā. 

Projekta galvenie rezultāti:  atbalsta mehānisma izstrāde un ieviešana pedagoģijas studiju programmu absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, tādējādi sniedzot atbalstu jaunu pedagogu piesaistei un noturēšanai izglītības iestādēs.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

1) indukcijas gada dalībnieku piesaiste un atlase;

2) individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās un mācību stundu vērošana;

3) profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana;

 4) mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem;

5) projektu vadība un īstenošana;

6) komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi.

 

Informatīvā lapa Indukcijas gads (.pdf)

 

Projekta aktualitātes

22.01.2024. Indukcijas gada projekta dalībnieki atskatās uz līdz šim gūto pieredzi  

27.12.2023. Skolotāju kuratore: Mēs esam tie, kas veido sabiedrisko telpu

29.11.2023. Uzsākta jauno skolotāju programmu ziemas izlaiduma 2024 mērķgrupas informēšana indukcijas gada atbalstam

09.11.2023. Paraksta vienošanos par indukcijas gada atbalstu jaunajiem pedagogiem 

 

Projekta vadītāja

Iveta Bārzdiņa

Vecākā eksperte

Agnese Lastovska

Pilnveides grupu koordinatore

Līva Goba-Medne

Projekta vadītājas asistente

Iveta Murāne

Projekta koordinatore

Elīna Biezā

Indukcijas Gada informatīvais e-pasts