Latvijas Universitātes (LU) Kuldīgas filiāle atrodas vienā no skaistākajām Kurzemes pilsētām. Filiāle atrodas pilsētas daļā, kur jūtams kultūrvēsturiskais mantojums.

LU Kuldīgas filiāle piedāvā studijas vairākās studiju programmās:

  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris”;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

Mūsdienīgā studiju vide, draudzīgā un komfortablā universitātes atmosfēra Kuldīgas filiālē ļauj pilnvērtīgi novērtēt studiju procesu un kvalitatīvi apgūt savu izvēlēto studiju programmu. Filiālē vienmēr tiek gaidīts katrs students, ar individuālu pieeju motivējot un atbalstot katrā studiju procesa solī. Kā arī nepilna laika studijas tuvāk mājām dod iespēju tās veiksmīgi apvienot ar darbu un privāto dzīvi.

Filiāle lepojas ar saviem daudzajiem absolventiem, kas ir iestāžu un uzņēmumu vadītāji, dažādu jomu speciālisti un panākumiem bagāti pedagogi. LU Kuldīgas filiālē iegūtā izglītība ir drošs atspēriens tālākajai dzīvei un karjerai.

Kuldīgas filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

Kuldīgas filiāle piedāvā arī plašas mūžizglītības iespējas.

 

Direktore Ruta Karloviča