Iegūtā izglītība būs drošs atspēriens tālākajai dzīvei un karjerai! Tikai kompetenti, inteliģenti un profesionāli speciālisti spēj veicināt un attīstīt mūsu valsts nākotni! To apliecina vairāk kā 2000 absolventi, ar kuriem šodien lepojamies, jo viņi ir iestāžu un uzņēmumu vadītāji, dažādu jomu speciālisti un panākumiem bagāti pedagogi! Iesāc savu karjeru LU Kuldīgas filiālē!

 

Direktore Ruta Karloviča