Latvijas Univesitātes (LU) Alūksnes filiāle ir vistālākā LU filiāle, atrodas 200 km no Rīgas.  

Filiālē ir mūsdienīga studiju vide, kurā tiek nodrošināts kvalitatīvs studiju process, ir profesionāls un atbalstošs personāls. Alūksnes filiālē studenti ir no septiņiem novadiem – Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Valkas, Smiltenes un Valmieras. Studējošie veiksmīgi var apvienot studijas ar darbu, privāto un sabiedrisko dzīvi. Studējošie un absolventi strādā gan novadu iestādēs, gan uzņēmumos, viņi ir nozīmīgi sava novada profesionāļi.

Alūksnes filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

Filiāle reģiona iedzīvotājiem piedāvā arī plašu mūžizglītības programmu klāstu.

 

Vadītājas p.i.