2021. gada 13. septembrī Latvijas Universitātes (LU) pētnieki piedalījās ikgadējā Industrijas dienā Ādažu militārajā bāzē un demonstrēja inovatīvus risinājumus individuālai un kolektīvai aizsardzībai radionuklīdu un toksisko metālu piesārņojuma gadījumā.

LU pētnieki piedalījās pasākumā ar starpdisciplinārās grupas kopēji veidoto ziņojumu “Operation Antinuclear Umbrella” New textile technologies for individual and collective protection in nuclear incidents”.

LU pārstāvji arī demonstrēja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS), un ārvalstu militārās jomas ekspertiem LU izstrādātos filtru prototipus sejas maskām un dzeramā ūdens attīrīšanai no radioaktīvā cēzija savienojumiem.

LU pētnieku rezultāti izraisīja rezonansi un pozitīvu vērtējumu no NBS pārstāvjiem, kas uzsvēra pētījuma aktualitāti un praktisko nepieciešamību. Stendu atzinīgi novērtēja arī Aizsardzības ministrijas un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF) pārstāvji.

Pasākumā piedalījās: LU Ķīmijas fakultātes docents Dr.ķīm Ingars Reinholds, Medicīnas fakultātes docente Dr. pharm pētniece Kristīne Saleniece un Medicīnas fakultātes maģistrantūras programmas students Uģis Eismonts.

Pasākuma laikā tika dibināti kontakti un apspriesta pētnieciskā sadarbība ar Latvijas valsts institūcijām un ārvalstu pētniecības institūtiem, kuru uzmanības lokā ir LU ziņojumā appskatīto problēmu risinājumu izpēte.

LU pētnieki pateicas Aizsardzības ministrijai un DAIF Latvija par uzaicinājumu un iespēju prezentēt LU pētījumus militārās un civiliedzīvotāju aizsardzības jomā.

Pētījums veikts ar Latvijas Zinātnes padomes projekta  lzp-2020/2-0213 “Modificētu celulozes  šķiedru sorbentu pielietojums radioaktīvā ūdeņraža (tritija) un citu radionuklīdu koncentrēšanai no piesārņotām vidēm un toksisko īpašību novērtējums: paņēmiena aprobācija Latvijā uzglabāto kodolreaktoru ūdens atlieku attīrīšanai” atbalstu (projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ķīmiskās fizikas institūts, vadītājs: doc., Dr.ķīm. Ingars Reinholds).

Dalīties