Ziņas

LU notiks Latvijas augstskolu profesoru asociācijas pilnsapulce

Projekta “Green HExagon” mācību nometnē piedalījušies 58 dalībnieki no četrām valstīm

Pasaules kvantu diena Latvijā – 24. aprīlī

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam - 30

Notiks informatīvs tīmekļseminārs par grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

Jaunās skolotājas stāsta par savu pieredzi Indukcijas gadā

Doc. Jānim Plepam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

LU notikušas vieslekcijas par Izraēlas vēsturi un politiku

Latvijas Universitātē izstrādātas vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai