LU Mazā aula

Konkurss tiek organizēts vairākās kārtās, fināla kārta šogad norisināsies 9. martā Rīgas Teikas vidusskolā. Dienas gaitā skolotāji vada un modelē mācību stundas skolēniem, analizē mācību situācijas, risina metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti iegūst jaunas  idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtē, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Dienas noslēgumā notiek svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā tiek godināti visi finālisti par kvalitatīvu mācību procesa īstenošanu skolā. Žūrijā ir Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.

Vairāk informācijas