2. martā visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt Bonijas Milleres-Maklemoras semināru par sievietes lomu kristietībā: “Women and Christianity: Issues and Challenges”.

Vairāk informācijas