Notiek LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 501.auditorija