LU Muzeja zāle, Raiņa bulvāris 19

Tiks prezentēts  LU jubilejas izdevums un atklāta izstāde, kurā pievērsta uzmanība LU vēsturei, universitātes pārvaldei un dzīvei studiju un zinātnes jomā, kā arī universitātes, sabiedrības un valsts attiecībām dažādos politiskajos laikmetos.