Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs Mārtiņš Hiršs

2021. gada 14. maijā  plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē MĀRTIŅŠ HIRŠS aizstāvēs promocijas darbu “U.S. Grand Strategies Towards Russia 2001-2017” (“ASV visaptverošās stratēģijas pret Krieviju 2001.2017.”)  zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  • Daunis Auers, Dr.sc.pol., vadošais pētnieks, Sociālo un politisko pētījumu institūts, Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
  • David Schultz, Ph.D., profesors, Hamline Universitāte (Hamline University), ASV
  • Thierry Balzacq, Ph.D., profesors, Parīzes Politikas zinātnes institūts (CERI Sciences Po), Francija

 

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv