Tiešsaistē

LU Mūžizglītības doktorantūras skolā “Cilvēka kapacitātes stiprināšana un mācīšanās dzīvei un darbam dažādību iekļaujošos kontekstos” sestdien, 17. oktobrī, plkst. 11.00–12.30 notiks tīmekļseminārs par 16. oktobra profesores Karen Evans lekciju "Mācīšanās darbā un tā laikā: darba un mācīšanās darbavietā pārdomāšana". 

Saite uz tīmekļsemināru. 

Lai reģistrētos tiešsaistes pasākumam, rakstiet uz e-pastu: rita.birzina@lu.lv vai irina.maslo@lu.lv.