Raidījums iepazīstina klausītājus ar Latvijas zinātnieku pētījumiem un eksperimentiem, īpaši akcentējot Latvijas Universitātes jaunatklājumus.

Raidījumā tiek iztaujāti zinātnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu – lekciju sagatavošanu un pasniegšanu, studentu darbu vadīšanu, sadarbību ar valsts institūcijām vai privātajiem partneriem.
„Zinātnes vārdā” ļauj uzzināt, ar ko nodarbojas dažādu nozaru Latvijas zinātnieki, mēģinot runāt par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā.
Vada: Ivars Austers, Mārtiņš Kaprāns

Raidījuma audio arhīvs un programma LSM.LV