Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātē pirmo reizi norisināsies LU Studentu zinātniskā konference “Homo et”, kurā divu dienu garumā no 21. līdz 22. novembrim sekcijās savstarpēji mijiedarbosies un satiksies 20 jauni pētījumi zinātnes nozarēs, kas aptver plašu pētniecības nozaru areālu.

Vairāk informācijas.