LU Sociālo zinātņu fakultāte

2. jūlijā Sociālo zinātņu fakultāte rīkos izlaidumu klātienē fakultātes telpās pa grupām pieļautajās cilvēku skaita pulcēšanās robežās.

Izlaidumu norises laiki:

Plkst. 10.00 izlaidums Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem –  1. grupai

Plkst. 12.30 izlaidums Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem –  2. grupai

Plkst. 15.00 izlaidums Politikas zinātnes, Socioloģijas un Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmu absolventiem

Plkst. 18.00 izlaidums visu maģistrantūras programmu absolventiem