Šī gada 14. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) rīko 12. starptautisko semināru „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”.

Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas informēs par pagājušā gada atradumiem un pētījumiem. Seminārā savus darbus prezentēs pētnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

Īpaša uzmanība šogad veltīta pētnieciskajā apritē atgrieztajam 1671.–1673. gada luterāņu baznīcas rokasgrāmatas “Lettisch Vade mecum” vienīgajam zināmajam eksemplāram, kas tagad glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Konvolūts nozīmīgs ar K. Fīrekera dziesmu pirmajiem publicējumiem, ar H. Kleinšmita “Latviešu pātaru grāmatas” pirmizdevumu, kā arī citu tekstu izdevumiem.

Seminārs notiks tiešsaistē. Saites norādi iespējams saņemt, iepriekš piesakoties pa e-pastu: pva@lu.lv

 

Programma

9.15–9.30 Pieslēgšanās

9.30     Atklāšana

9.35–10.00 Ernesta Kazakėnaitė (Viļņa)

Atkalatrastā 1671.–1673. gada Vidzemes luterāņu rokasgrāmata un tās izdevēja priekšvārds

10.00–10.25 Līga Kreišmane (Turaida)

            Grāmatu kolekcija Turaidas muzejrezervāta krājumā. Tās izveide un retumi

10.25–10.50 Māra Grudule (Rīga)                                                         

Kristofera Fīrekera dziesmu korpuss 1671. gada dziesmu grāmatā

10.50–11.15 Pēteris Vanags (Rīga / Stokholma)

Kristofera Fīrekera dziesmu ortogrāfija 1671.–1673. un 1685. gada Rīgas rokasgrāmatās

11.15–11.40 Justīne Bondare, Agute Klints, Klinta Mellupa, Anete Ozola, Juta Valdmane (Rīga)

            Ieskats Heinriha Kleinšmita Lattweeſcho Pataro=Ghramatas pirmizdevumā (1672)

11.40–12.00 Pauze

12.00–12.25 Everita Andronova (Sanktpēterburga / Rīga)

            Iht ka ar weenu Wahrdu (und ihſẜe.) Dres1682_SBM 3423

12.25–12.50 Anta Trumpa (Rīga)

Bībeles terminu apgrēcība un apgrēcināt semantika cauri gadsimtiem

12.50–13.15 Anna Frīdenberga (Rīga)

            Daži jaunākie šķirkļi "Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā"

13.15–13.40 Jolanta Wiśnioch (Viļņa / Varšava)

Vēlējuma izteiksmes formas latviešu valodā 17. gs. valodniecisko un reliģisko darbu autoru lietojumā

13.40–14.10 Everita Andronova (Sanktpēterburga / Rīga)

Tas/ kas jau sen=dieniņam pirmos laikos gaidīts: "SENIE" 20 gados

14.10–14.30 Pauze

14.30–14.55 Aija Taimiņa (Rīga)

"Šīs grāmatas kalpoja zārka greznošanai": Rīgas sēru grāmata (1685–1800) kā kultūrvēsturisks fenomens

14.55–15.20 Pauls Daija (Rīga)

Kristofa Reinholda Girgensona (1752–1814) darbu vācu avoti

15.20–15.45 Nicole Nau (Poznaņa)

"Bišu grāmatiņa" Kurzemes un Latgales latviešu valodā 19. gs. sākumā: reģionālas atšķirības un citu valodu ietekme

15.45–16.10 Renāte Siliņa-Piņķe (Rīga)

Par personvārdiem G. F. Stendera un K. K. Ulmaņa vārdnīcās

16.15   – Diskusijas, semināra noslēgums