LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi monogrāfija “Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu”, kurā aplūkota drošības problemātika un tas, kā ekonomiskus, politiskus, personiskus u.c. draudus izprot Latvijas sabiedrība. Ar pētījuma rekomendācijām rīcībpolitikas veidotājiem un darba rezultātiem ikviens varēs iepazīties un jautājumus ekspertiem uzdot attālinātā diskusijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē piektdienā, 3. decembrī, plkst. 16.00.

Vairāk informācijas