5. novembrī Ingus Meimers aizstāvēs promocijas darbu "Ekspropriācija un tās noteikšanas problēmas starptautisko ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības tiesībās enerģētikas sektorā" starptautisko tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU asociētā profesora, Dr. iur. Artūra Kuča zinātniskā vadībā.

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2021. gada 5. novembrī, plkst. 13.00 LU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2021. gada 2.novembrim, rakstot uz e-pastu: agnese.steinberga@lu.lv

Ar darbu var iepazīties Latvijas Universitātes daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā, 2. stāvā).