2021. gada 21. septembrī LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē tiks aizstāvēts INESES ELSIŅAS promocijas darbs „Sociāli emocionālā kompetence, sociālais atbalsts un attiecības ar vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem: pusaudžu pašuztvertie integratīvie depresijas riska un aizsargājošie faktori”.

Aizstāvēšana notiks attālināti. Interesentiem lūgums reģistrēties >>ŠEIT<< līdz 20. septembrim.

Vairāk informācijas