Publikācijas

Latvijas Universitātes zinātnisko publikāciju kopskaits 2017. gadā bija 1747 publikācijas, no kurām 59 % eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs, 27 % – humanitārajās, bet 14 % –  sociālajās zinātnēs. Viena trešā daļa zinātnisko rakstu ir publicēti Web of Science un Scopus datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

2018. gada septembrī LU struktūrvienību darbinieki kā autori un līdzautori ir sagatavojuši 571 publikāciju, no kurām 450 – eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs. Puse no zinātniskajiem rakstiem ir publicēti Web of Science un Scopus datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

 

Zinātniskās konferences, semināri un citi pasākumi

LU 2017. gadā reģistrēti 338 pasākumi, no kuriem 25 bijušas lielas starptautiskas konferences.

Līdz 2018. gada septembrim ir notikuši 252 pasākumi, no kuriem 15 starptautiskas konferences un 16 starptautiski semināri.

2018. gadā LZP FLPP 1. kārtas konkursā tika iesniegti 124 projektu pieteikumi, no kuriem  apstiprināti un finansēti – 25 projekti, 69 apstiprināti bez finansējuma.

Apvārsnis 2020

Līdz 2018. gada augustam ir  iesniegti 33 projektu pieteikumi, 8 projekti uzsākti šogad. No apstiprinātajiem un uzsāktajiem projektiem viens ir inovāciju tīklu projekts, vadītājs profesors A. Cēbers, trīs ir starptautisko zinātnisko grupu apmaiņu projekti, kuros LU ir koordinators. Apmaiņu projektu vadītāji ir vad. pētnieki D. Erts un  R. Viter,  prof. U. Riekstiņa.

Uzsākti arī četri pētniecības projekti, kurus vadīs prof. M. Leja, vad. pētnieks D. Erts, pētnieks

Ģ. Šķenders un G. Rozenberga.  Sīkāka informācija sadaļā Starptautiskie projekti.

1. European phenological response to climate change matches the warming pattern

By: Menzel, Annette; Sparks, Tim H.; Estrella, Nicole; Briede, Agita; et al.

In: GLOBAL CHANGE BIOLOGY,  Volume: 12,  Issue: 10, Pages: 1969-1976. Published: OCT 2006

Citēta 1281 reizi

 

2. Optically active oxygen-deficiency-related centers in amorphous silicon dioxide

By: Skuja, L.

In: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS,  Volume: 239, Issue: 1-3, Pages: 16-48. Published: OCT 1998

Citēta 938 reizes

 

3. International network of cancer genome projects

By: Hudson, Thomas J.; Anderson, Warwick; Aretz, Axel; Viksna, Juris; et al.

In: NATURE,  Volume: 464, Issue: 7291, Pages: 993-998. Published: APR 15 2010

Citēta  936 reizes

4. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants

By: Zhou, Bin; Lu, Yuan; Hajifathalian, Kaveh; Dzerve, Vilnis; et al.

In: LANCET,  Volume: 387, Issue: 10027, Pages: 1513-1530. Published: APR 9 2016

Citēta  467 reizes

5. A simple sequence repeat-based linkage map of barley

By: Ramsay, L.; Macaulay, M.; Ivanissevich, S.D; Sjakste, T.; et al.

In: GENETICS,  Volume: 156, Issue: 4, Pages: 1997-2005. Published: DEC 2000

Citēta  440 reizes

6. The geographic distribution of big five personality traits - Patterns and profiles of human self-description across 56 nations

By: Schmitt, David P.; Allik, Juri; McCrae, Robert R.; Austers, Ivars; et al.

In: JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, Volume: 38, Issue: 2, Pages: 173-212. Published: MAR 2007

Citēta 366 reizes

7. Development and implementation of high-throughput SNP genotyping in barley

By: Close, Timothy J.; Bhat, Prasanna R.; Lonardi, Stefano; Stein, Nils; et al.

In: BMC GENOMICS, Volume: 10, Article Number: 582. Published: DEC 4 2009

Citēta 365 reizes

8. 3-dimensional structure of hepatitis-B virus core particles determined by electron cryomicroscopy

By: Crowther, R.A.; Kiselev, N.A.; Bottcher, B; Ose, V.; Pumpens, P.; et al.

In: CELL, Volume: 77, Issue: 6, Pages: 943-950. Published: JUN 17 1994

Citēta 358 reizes

9. Isoelectronic series of twofold coordinated si, ge, and sn atoms in glassy SIO2 - a luminescence study

By: Skuja, L.

In: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS,  Volume: 149, Issue: 1-2, Pages: 77-95. Published: OCT 1992

Citēta 352 reizes

10. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria

By: Ozen, Seza; Pistorio, Angela; Iusan, Silvia M.; Rumba, Ingrida; et al.

In: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES,  Volume: 69, Issue: 5, Pages: 798-806. Published: MAY 2010

Citēta 346 reizes