Notiek: Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, 305. auditorijā