Kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (18.15–21.15).  

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursi notiek 2019. gada  26.jūnija līdz 5. jūlijam. Pieteikšanās no maija.

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2020. gada 27 janvārī, pieteikšanās līdz 23. janvārim.

2 mēnešu vakara sagatavošanas kursi angļu valodas centralizētajam eksāmenam  noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2020. gada 27. janvārī, pieteikšanās līdz  23. janvārim.

Pirmsstudiju mācību centrs piedāvā 10 dienu sagatavošanas kursus  zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai „Māksla”.

Kursi notiek no  2019. gada 26. jūnija līdz 6. jūlijam.

Pieteikšanās līdz 2019. gada 25. jūnijam.

Mākslas kursu nodarbības notiek darbdienās no plkst. 1815 līdz 2105 un  sestdienās no plkst. 1000 līdz 1250 .

Viena lekcija ilgst  80 min, vienā  dienā ir 2 lekcijas.

Kursos piedāvājam:

Mācību priekšmets

Maksa par kursiem

zīmēšana un gleznošana

79,00  €

 

Pieteikties var:

1. Personiski PMC kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 2. stāvā, 242. telpa):      

 • Jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu);
 • jāuzrāda maksājuma kvīts; 
 • jāsaņem kursu klausītāja caurlaide.

2. Ar e-pasta starpniecību:

 • Jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • interneta mājaslapā jāaizpilda iesniegums;
 • iesniegums jāatsūta uz PMC e-pasta adresi sagkursi@lu.lv,apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos varēs saņemt savā e-pastā;
 • pirmajā nodarbībā varēs saņemt klausītāja caurlaidi.

PMC strādā:

katru darbdienu plkst. 13.00–18.00

Tālrunis: 67034892, mob. tālrunis: 20279199
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), 242. telpa
E-pasts: sagkursi@lu.lv
Internetā:  www.lu.lv.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) kursi  notiek no 2019. gada 30. septembra līdz  2020. gada 6. martam.

Pieteikšanās kursos līdz  2019. gada 25. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa  par  visu mācību periodu

(€ )

latviešu valoda

2

 

informācija būs septembra sākumā

informācija būs jūlijā

matemātika

2

angļu valoda

3

ķīmija

2

bioloģija

2

Pieteikties var:

1. Personiski:      

 • Jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu), jāuzrāda maksājuma kvīts,  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 2. stāvā, 242. telpā);

2. Ar e-pasta starpniecību:

 • Interneta mājas lapā aizpildiet  iesniegumu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu  un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā;
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

 Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

8 mēnešu vakara kursi notiek no 2019. gada 30. septembra līdz  2020. gada 1. maijam.

Pieteikšanās kursos līdz  2019. gada 25. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

 

Mācību priekšmets

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa  par  visu mācību periodu

(€ )

latviešu valoda

2

 

informācija būs septembra sākumā

informācija būs jūlijā

matemātika

2

angļu valoda

3

ķīmija

2

bioloģija

2

Pieteikties var:

1. Personiski:      

 • Jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu), jāuzrāda maksājuma kvīts,  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide kancelejā.

    (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 2. stāvā, 242. telpā);

2. Ar e-pasta starpniecību:

 • Interneta mājas lapā aizpildiet iesniegumu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu  un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā;
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs