Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

 Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

         Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem plānota no DECEMBRA SĀKUMA.

MĒS STRĀDĀJAM:                       

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts: sagkursi@lu.lv

internetāwww.lu.lv.