Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst.17.30–20.25).

 

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada 4. oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz  28. septembrim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada 4. oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz  28. septembrim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

 

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2022. gada janvāra beigās.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2022. gada janvāra beigās.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla". Kursu sākums 2022. gada jūnija beigās.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17.30—20.25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

8 mēnešu vakara kursi notiek no 2021. gada 4. oktobra līdz  2022. gada 13. maijam.

Pieteikšanās kursos līdz 2021. gada 28. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Pieteikties var:

Mācību priekšmets Lekciju skaits nedēļā Norises diena Maksa par visu mācību periodu (EUR)
latviešu valoda 2 pirmdiena 159.00
matemātika 2 ceturtdiena 159.00
angļu valoda 3

otrdiena (katru nedēļu),

piektdiena (mainīgā nedēļa)

159.00
ķīmija 2 otrdiena 159.00
bioloģija 2 pirmdiena 159.00

Pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikumu;
 • apstiprinājumu par saņemto pieteikumu saņemsiet automātiski savā e-pastā;
 • līgumu par mācībām sagatavošanas kursos saņemsiet savā e-pastā (nepilngadīgām personām līgumu paraksta vecāki vai pilnvarotās personas);
 • līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā;
 • pēc līguma parakstīšanas jāveic naudas samaksa par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • nodarbību sarakstu saņemsiet savā e-pastā 1.oktobrī.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17.30—20.25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

6 mēnešu vakara angļu valodas sagatavošanās kursi notiek no 2021. gada 4. oktobra līdz  2022. gada 11. martam.

Angļu valodas kursi notiek vienu nedēļu viens vakars, otru nedēļu divi vakari.

Pieteikšanās kursos līdz 2021. gada 28. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets Lekciju skaits nedēļā  Norises diena Maksa par visu mācību periodu (EUR)
latviešu valoda 2 pirmdiena 159.00
matemātika 2 ceturtdiena 159.00

angļu valoda

3

otrdiena (katru nedēļu),

piektdiena (mainīgā nedēļa)

159.00

ķīmija 2 otrdiena 159.00
bioloģija 2 pirmdiena 159.00

Pieteikšanās :

 • aizpildiet pieteikumu;
 • apstiprinājumu par saņemto pieteikumu saņemsiet automātiski savā e-pastā;
 • līgumu par mācībām sagatavošanas kursos saņemsiet savā e-pastā (nepilngadīgām personām līgumu paraksta vecāki vai pilnvarotās personas);
 • līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā;
 • pēc līguma parakstīšanas jāveic naudas samaksa par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • nodarbību sarakstu saņemsiet savā e-pastā 1.oktobrī.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, kursu apmeklētāja vārds, uzvārds

   

Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892

Mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv